برهان,عرفان,قرآن

الهی!

 

نور تو چراغ مـــعرفت بيـــفروخت،دل من افزونی است.

 

گواهی تو،ترجمانیِ من بكردند،ندای من افزونی است.

 

قُرب تو،چراغ وجد بيفروخت،هــــمت من افزونی است.

 

بودِ تــــو كار من راســـــت كرد،بودِ من افـــزونی است.

 

الهی!

 

ای سزای كرم و نوازنده عالم!

 

نه با وصل تو اندوه است،نه با ياد تو غم.

 

خصمی و شفيعی و گواهی و حَكَم.

 

هرگز بين ما،نفسی با مهر تو به هم.

 

آزاد شده از بند وجود و عدم.

 

در مجلس انس قدح شادی بر دست نهاده،دمادم.

 

ملكا!

 

تو آنی كه خود گفتی و چنانكه گفتی آنی!

 

الهی!

 

زندگانی همه با ياد تو،وشادی همه با يافت تو.

 

و جان آن است كه در او شناخت تو!

 

التماس دعا...

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۵ شهریور۱۳۸۶ساعت 12:5  توسط مسلم